(0)

Selecteer Regio

Vormingsaanbod 2019 - 2020

Je bent militant en je hebt ambities? Bekijk hier het vormingsprogramma voor het schooljaar 2019-2020!


De sociale verkiezingen komen eraan

De sociale verkiezingen staan weer voor de deur. Dat betekent heel wat animo op de werkvloer en binnen het ABVV. Om deze belangrijke periode in goede banen te leiden, kunnen jullie opnieuw rekenen op een doordacht vormingsaanbod. Of je nu voor de eerste keer op de lijst komt of reeds meerdere mandaten in het verleden hebt opgenomen, ben je de enige ABVV-militant in je onderneming of heb je net een groot team dat jou steunt in je syndicale taken, in ons vormingsaanbod is er voor elk wat wils.

Inschrijven

Download onderaan de brochure met praktische informatie over de vormingen en de data

Om in te schrijven voor de vorming neem je contact op met jouw beroepscentrale:

BBTK: Jhona Coekaerts, JCoekaerts@bbtk-abvv.be

HORVAL Brussel: Eric Crokaert, e.crokaert@fgtb-abvv.be

HORVAL Leuven: Pieter Van der Elst, pieter.vanderelst@abvv-horval.be

AC: Elsy Beddegenoodts, elsy.beddegenoodts@accg.be  

BTB: Kenny Brouwers, kenny.brouwers@btb-abvv.be

Basisvorming 3

De basisvorming is altijd de start van je vormingstraject. Deze bestaat uit 3 modules van elk 5 vormingsdagen. Je verzamelt er stap voor stap instrumenten om je syndicaal werk vorm te geven en je collega’s op de werkvloer te vertegenwoordigen. Je kan pas mandaat- of themamodules volgen na minstens 2 basisvormingen te hebben gevolgd. Heb je vormingen gevolgd via je eigen centrale dan neem je best even contact met ons op.
Enkel basisvorming 3 zal worden ingericht tijdens dit jaar. Basisvorming 1 & 2 komen terug het jaar nadien. Dit jaar richten we basisvorming 3 in voor de ervaren delegees.

We trainen vaardigheden zoals het opzoeken van correcte informatie, het opstellen van een plan van actie en de voorbereiding van een overleg. Bijgevolg zijn jullie aan het einde van deze vorming klaar om een dossier op te stellen rond een (klein) syndicaal welzijnsprobleem, en het nemen van concrete stappen naar een oplossing.

Campagne sociale verkiezingen

Ben je kandidaat voor de sociale verkiezingen? Bereid je samen met collega-kandidaten voor op een succesvolle campagne en een stevige start na de sociale verkiezingen. Voor de sociale verkiezingen kan je een vijfdaagse vorming ‘campagne sociale verkiezingen’ volgen. We bieden deze module aan voor zowel nieuwe kandidaten als voor ervaren kandidaten die al eerder bij sociale verkiezingen op de lijst stonden.
Om in te schrijven voor modules sociale verkiezingen moet je dan ook kandidaat zijn bij de sociale verkiezingen van 2020.

  • Ervaren kandidaten leren om vanuit de situatie in het eigen bedrijf een aangepaste campagne voor het ABVV uit te werken. We werken in groep om een realistische start te maken met het syndicaal werk na de sociale verkiezingen. We trainen vaardigheden om persoonlijk campagne te voeren. En we staan stil bij een goede begeleiding van nieuwe kandidaten in de ploeg. We bereiden je op de eerste vergaderingen na de sociale verkiezingen voor om als werknemersvertegenwoordiger een goede start in de OR of het CPBW te kunnen nemen.
  • Nieuwe kandidaten maken kennis met het ABVV en met het syndicaal werk in de bedrijven. Je praat met andere kandidaten over de uitdaging die je te wachten staat en keert terug naar je bedrijf met praktische tips. We bereiden je voor op de eerste vergaderingen na de sociale verkiezingen.
    De bevoegdheden van de OR, het CPBW, het opstellen van een huishoudelijk reglement en vergadertechnieken komen hier aan bod.

Getuigenvorming

Getuige zijn, is een vertrouwensopdracht, een waarborg tegen elke mogelijke manipulatie die ABVV-kandidaten zou kunnen benadelen. De kwaliteit en de doeltreffendheid waarmee jij je taak vervult, is dus doorslaggevend.

Als getuige volg je de hele verkiezingsprocedure op. Je taak begint bij het versturen van de oproepingsbrieven en eindigt pas bij het proces-verbaal. Je draagt dus niet alleen bij tot de democratische controle op de verkiezingen, maar ook tot de analyse ervan.

Wat kan je controleren, en hoe grijp je in bij overtredingen? De rol en taken van de getuige worden van A tot Z besproken in onze avondsessies ‘getuigenvorming’. We geven de theorie weer, de belangrijkste regelgeving en tal van praktijkvoorbeelden.

Mandaatvorming: onderhandelen en bemiddelen in de OR en Syndicale Delegatie

Met steun van de achterban succesvol onderhandelen met de werkgever is de sleutel tot goede akkoorden. We nemen een syndicaal probleem ter discussie in de ploeg, en gaan vervolgens kijken naar een plan van aanpak. Via de discussie kom je tot een actie- en communicatieplan over hoe je dit kan organiseren.

We leren hoe we collega’s kunnen enthousiasmeren en overtuigen om deel te nemen aan een actie, en welke soort actie (bijvoorbeeld ludieke actie) de voorkeur verdient. Welke argumenten breng je aan? Waar kan je correcte informatie terugvinden en hoe verwerk je deze in een dossier? Met deze vragen gaan we in deze module aan de slag.

Themavorming: stress, burn-out en re-integratie

Stress door werkdruk. Wat is stress? Wat is de oorzaak? Welke zijn de gevolgen? Op de korte en lange termijn? Hoe kunnen we de werknemers hiertegen beschermen en hoe overtuigen we de werkgever om maatregelen te nemen? Hoe halen we de collega’s die ziek thuis zijn door stress, werkdruk enz. terug naar het werk? Wat is de bijdrage van de vakbond om werknemers met hun werkhervatting te ondersteunen? Welke preventieve maatregelen kunnen genomen worden?

De themamodule gaat dieper in op alle elementen. We belichten het verband tussen arbeid en ziekte op bedrijfsniveau. De deelnemers wisselen concrete ervaringen uit, uit hun respectievelijke bedrijfscontext. We bespreken cases en we gaan na wat de wettelijke bepalingen zijn rond ziekte en re-integratie. We hebben het over psychosociale risico’s. Hoe kan je als delegee hier mee omgaan? Welke hefbomen kunnen delegaties gebruiken in het CPBW?

Downloads

Zoek op trefwoord

delegees militanten vorming

Terug Top