(0)

Selecteer Regio

Ziekte

Je valt ziek. Wat moet je doen? Wat zijn je rechten?


Eerst en vooral, een goede raad. Als je ziek valt:

  • verwittig onmiddellijk het bedrijf waar je werkt
  • én verwijttig onmiidellijk het uitzendkantoor.

Gewaarborgd maandloon

Normaal gezien heeft een loontrekkende (met een ander contract dan het jouwe, dus geen uitzendcontract) die ziek valt, recht op een gewaarborgd maandloon (100% van het normale loon gedurende één maand).

Bij sommige werknemers bestaat een ‘carenzdag’, d.w.z. de niet-vergoede eerste ziektedag. Maar: als de carenzdag niet (meer) bestaat in het bedrijf waar je als uitzendkracht werkt, dan kan het uitzendkantoor die op jou niet toepassen!

Als uitzendkracht kun je ook een gewaarborgd loon krijgen op voorwaarde dat je sinds een maand of meer (zonder onderbreking van meer dan een week) voor hetzelfde uitzendbureau werkt (ook al is dit bij diverse klanten van dat uitzendbureau).

Pas na het beëindigen van de tewerkstelling (zoals voorzien in je contract), neemt het ziekenfonds je ten laste (als je op dat moment nog ziek bent, natuurlijk).

Ziekenfonds

Aandacht: sommige uitzendkrachten denken dat ze rechtstreeks door het ziekenfonds betaald worden als ze ziek vallen (wat financieel veel minder interessant is). Dit klopt dus niet.

Sommige uitzendkantoren omzeilen de wet en aarzelen niet om de arbeidsovereenkomst te verbreken.

Een voorbeeld

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van maandag tot vrijdag (vijf dagen), hij valt op dinsdag ziek.

Het uitzendkantoor splitst de arbeidsovereenkomst in twee: een eerste van één dag (maandag), een tweede van drie dagen (van woensdag tot vrijdag).

Op die manier wordt de werknemer door het ziekenfonds (de samenleving) betaald terwijl het uitzendkantoor hem moet betalen.

Het is dus heel belangrijk om je arbeidsovereenkomst binnen de wettelijke termijnen te ondertekenen.

Na je arbeidsovereenkomst

Als je na afloop van je arbeidsovereenkomst nog altijd ziek bent (je wordt dus door het ziekenfonds betaald), kan je gedurende 30 dagen vanaf de eerste ziektedag een toeslag krijgen (25,88% voor arbeiders of 26,93% voor bedienden).

Voorwaarden:

  • Je moet bewijzen dat je nog altijd ziek bent (medisch attest).
  • Je moet een anciënniteit van minstens één maand bij dezelfde gebruiker én bij hetzelfde uitzendkantoor hebben.

Bijkomende uitkering

Als je ten laatste de eerste werkdag na afloop van je arbeidsovereenkomst ziek valt, kun je gedurende vijf dagen genieten van een bijkomende toeslag bovenop de uitkering die het ziekenfonds je stort.

Die bijkomende uitkering moet het uitzendkantoor storten. Je moet echter twee voorwaarden vervullen om er recht op te hebben:

  • 65 dagen bij hetzelfde uitzendkantoor én bij dezelfde gebruiker werken
  • een medisch getuigschrift voorleggen ten laatste de tweede werkdag na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Langdurige ziekte

Bij langdurige ziekteperiodes heb je recht op een aanvullende uitkering gelijk aan 40% van het brutobedrag van de tussenkomst die het ziekenfonds betaalt.

Je krijgt deze uitkering vanaf de tweede ziektemaand, gedurende maximum 3 maanden. Je moet wel twee voorwaarden vervullen:

  • bij het begin van je ziekte minstens 2 maanden anciënniteit hebben in de uitzendsector tijdens een periode van 4 maanden
  • nog altijd met een uitzendcontract tewerkgesteld zijn.

Je krijgt de aanvullende uitkering via het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.
 

Zoek op trefwoord

interim

Terug Top