(0)

Selecteer Regio

Feestdagen en vakantie

Zoals elke werknemer heb je recht op vakantie.


Jaarlijkse vakantie

Net zoals elke werknemer heb je elk jaar recht op jaarlijks verlof à rato van de dagen die je het jaar ervoor gewerkt hebt.

In de praktijk zien de zaken er als volgt uit.

Als arbeider (uitzendkracht) krijg je elk jaar in de loop van de maand mei een ‘vakantiecheque’ van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Als bediende (uitzendkracht) wordt je vakantiegeld en je dubbel vakantiegeld in je loon verrekend. Dit betekent dat je tijdens je vakantie ‘niet betaald’ wordt. Eén oplossing: tijdens elke uitzendopdracht geld opzij zetten…

Feestdagen

Tijdens de duur van je arbeidsovereenkomst heb je ook recht op feestdagen en op vervanging voor feestdagen.

In bepaalde gevallen moet het uitzendkantoor je ook de feestdagen uitbetalen die - binnen een bepaalde termijn - na afloop van je arbeidsovereenkomst vallen, indien je geen ander werk hebt.

Zoek op trefwoord

interim vakantiegeld

Terug Top