(0)

Selecteer Regio

Eindejaarspremie

Dankzij de eisen en de acties van het ABVV hebben ook uitzendkrachten recht op een eindejaarspremie.


65 dagen

Hiervoor moet je wel tijdens een referteperiode (van 1 april tot 31 maart van het daarop volgende jaar) 65 dagen als uitzendkracht gewerkt hebben.

Sommige dagen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen en tellen dus mee voor de berekening van die 65 dagen: betaalde feestdagen, ziektedagen gedekt door een gewaarborgd loon,…

Je hebt eveneens recht op die premie als je tijdens die referteperiode 60 dagen gewerkt hebt en je net door het bedrijf waar je als uitzendkracht werkte, aangeworven bent.

Bedrag

Het bedrag van de eindjaarspremie is gelijk aan 8% van het tijdens deze periode verdiende loon.

Daarvan moet wel nog 13,07 % RSZ-bijdragen afgetrokken worden evenals 23,69 % belastingen.

Om die eindejaarspremie te ontvangen, neem je best contact op met de vakbondsafgevaardigde van het bedrijf waar je als uitzendkracht werkt of met de gewestelijke afdeling van je ABVV-beroepscentrale.

Zoek op trefwoord

eindejaarspremie interim

Terug Top