(0)

Selecteer Regio

ABVV Vlaams-Brabant en de strijd voor Algemeen Stemrecht

In een tijd waar wij staan voor belangrijke politieke veranderingen, waar de interesse en het vertrouwen in de politiek nog nooit zo laag is geweest blijft het belangrijk om het verleden te gebruiken als boodschap voor de toekomst.


In een tijd waar wij staan voor belangrijke politieke veranderingen, waar de interesse en het vertrouwen in de politiek nog nooit zo laag is geweest blijft het belangrijk om het verleden te gebruiken als boodschap voor de toekomst.
Als sommigen vandaag de idee lanceren om de stemplicht af te schaffen moeten zij zich afvragen waarom er mensen geweest zijn die hun leven hebben gegeven, waarom zij het stemrecht zo essentieel vonden. Het ABVV was, is en zal altijd mee in de frontlijn staan met al diegenen die hun krachten bundelen voor de democratie.

De geschiedenis van het stemrecht

Een beknopte geschiedenis van het stemrecht kan u hier bekijken van het cijnskiesstelsel (betalen om te stemmen) tot het vrouwenstemrecht in 1948. Deze realisatie van AMSAB legt alles zeer beknopt en duidelijk uit.

1902: een onvergeetlijke bloednacht

Op 18 april 1902 vielen in Leuven 6 doden met wat begon als een vreedzame betoging voor Algemeen stemrecht. ABVV Vlaams-Brabant heeft naar aanleiding van de 100-jarige herdenking ism met FSMB, AMSAB en CSC(curieus) en stadsarchief Leuven gezorgd voor diverse vormen van herdenking.

De gebeurtenissen van 1902 zinderden nog lang na in het collectieve geheugen van de Leuvenaars. Uiteraard keken de verschillende partijen op uiteenlopende wijze tegen de feiten aan. Voor de katholieken bleven de socialisten oproerkraaiers en onruststokers en had de burgerwacht niet meer dan haar plicht gedaan. De socialisten verhieven de slachtoffers tot martelaren in de strijd voor Algemeen Stemrecht.

Toen de socialisten de gebeurtenissen in 1903 wilden herdenken verbood burgemeester Vital Decoster hen in stoet naar de begraafplaats te gaan. De verontwaardiging was groot. Ook rond de oprichting van een monument in 1904 was heel wat commotie. De inhuldiging verliep onder massale belangstelling, doch in de grootste kalmte en met de grootste waardigheid. Vanaf 1904 werd een jaarlijkse herdenkingsplechtigheid georganiseerd. Vóór 1914 kaderde deze plechtigheid in de strijd voor Algemeen Stemrecht. Later bleef de herdenking vooral voor de Leuvense socialisten een belangrijk collectief moment, waar politieke boodschappen werden doorgegeven en uitdrukking gegeven werd aan de onderlinge solidariteit.

Boek algemeen stemrecht

Hierin wordt de volledige geschiedenis van het algemeen stemrecht op een objectieve manier herbekeken door een aantal geschiedkundigen. Bijzondere aandacht is er voor 18 april 1902 waaruit blijkt dat de versie gegeven door de toenmalige socialisten in het boek “Bloednacht” dichter bij de waarheid stond dan de officiële versie.

Verkrijgbaar via Amsab voor 10€

Monument

Op het Quinten Metsysplein werd een monument gerealiseerd op vraag van ABVV Vlaams-Brabant. De kunstenaars Lucas Bernaerts en Luc Cauwenberghs hebben de 6 slachtoffers van de bloednacht en het thema stemrecht met marmer en koper verwerkt tot een blijvende herinnering.

Film 1902:
Via affiches en beelden van 1902 is een korte film gemaakt die u de bloednacht op nieuw laat beleven.

Rondreizende tentoonstelling

ABVV Vlaams-Brabant heeft in samenwerking met AMSAB ook een mobiele tentoonstelling gerealiseerd. Deze kan altijd gratis bekomen worden en bestaat uit een hardkartonnen panelen die achter elkaar of apart kunnen opgesteld worden.

Leve het Algemeen Stemrecht! Vive la Garde Civique! De strijd voor Algemeen Stemrecht, Leuven, 1902. Leuven, Stedelijk Museum Vander Kelen, 19 april-24 mei 2002.

Aan de hand van foto‘s, ontroerende filmfragmenten, schitterende karikaturen en affiches schetste de tentoonstelling de jarenlange strijd voor het Algemeen Stemrecht. Nooit eerder vertoonde documenten uit het Stadsarchief wierpen een licht op de tragische gebeurtenissen in Leuven in april 1902.

Kleurrijke litho‘s, karikaturen, uniformen en statige foto‘s toonden hoe de zo gezapige burgerwacht, in de volksmond smalend "garde comique" genoemd in plaats van "garde civique", in Leuven omgevormd werd tot een militie die zonder aarzelen het vuur opende op de betogers.

Meer info:
Wim Lahou
ABVV Vlaams Brabant
016/27.18.87
Wim.Lahou@abvv.be

Klik hier om te scrollen in de tentoonstelling

Terug Top