(0)

Selecteer Regio

Diversiteit: Samen sterk

Het ABVV staat als vakbond in een maatschappij gekenmerkt door een sterke diversiteit. Leeftijd, scholingsgraad, het al dan niet hebben van een (arbeids)handicap, arbeider of bediende, geslacht, kleur, nationaliteit, leeftijd, man/vrouw… Er zijn zoveel soorten mensen als er mensen zijn op deze planeet. Diversiteit is een feit!


Logo Diversiteitswerking Vlaams-Brabant

Het ABVV staat als vakbond in een maatschappij gekenmerkt door een sterke diversiteit. Leeftijd, scholingsgraad, het al dan niet hebben van een (arbeids)handicap, arbeider of bediende, geslacht, kleur, nationaliteit, leeftijd, man/vrouw…  Er zijn zoveel soorten mensen als er mensen zijn op deze planeet.  Diversiteit is een feit!

Het ABVV is een socialistische en democratische vakbond die opkomt voor de volgende waarden: gelijkheid, solidariteit, democratie en rechtvaardigheid… En dit voor iedereen!!!
We zijn allemaal anders, we zijn allemaal gelijkwaardig.
Daarom zijn sommige verschillen voor het ABVV onrechtvaardig en onaanvaardbaar:
  • Geen gelijke kansen op werk en opleiding
  • Geen gelijke deelname op de werkvloer door alle groepen binnen onze samenleving
  • Sommige groepen zijn oververtegenwoordigd in de werkloosheid
Hieruit volgt ook de diversiteitsmissie van het ABVV:
“De diversiteitswerking van het Vlaams ABVV wil tot een diversiteitsbeleid komen in alle ondernemingen en organisaties in Vlaanderen, met als uiteindelijk doel het realiseren van evenredige arbeidsdeelname.  We werken hieraan door een draagvlak te creëren bij en ondersteuning te geven aan ABVV-delegees, militanten en beroepssecretarissen, en dit vanuit een socialistische syndicale visie.”
 
Meer weten? Volg onderstaande ABVV-linken!!!

Terug Top