(0)

Selecteer Regio

Beroepscentrales : openingsuren en info

Het ABVV is ingedeeld in verschillende centrales. Elke centrale behartigt de belangen van een bepaalde categorie werknemers. Klik hier voor openingsuren en meer info.


Openingsuren

Wat is een beroepscentrale?

Als werknemer werk je in een onderneming of in een instelling. Arbeiders, bedienden of ambtenaren werken ook in verschillende sectoren. In deze sectoren zijn er overlegorganen waarin vakbonden hun zeg hebben. Zo kunnen ze grote groepen mensen die hetzelfde beroep uitoefenen, organiseren en verdedigen.

Binnen het ABVV Vlaams-Brabant zijn dit gewestelijke (of lokale) beroepscentrales. Deze gewestelijke afdelingen vormen op hun beurt samen de nationale centrales.

Welke beroepscentrales zijn er?

Het ABVV Vlaams-Brabant telt 7 beroepscentrales:

Voor arbeiders:

  • ABVV-Metaal
  • Algemene Centrale (AC)
  • Belgische Transportarbeidersbond (BTB)
  • Textiel Kleding Diamant (TKD)
  • Voeding Horeca Diensten (HORVAL)

Voor bedienden:

  • Bond voor Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK)

Voor ambtenaren:

  • Algemene Centrale voor Openbare Diensten (ACOD)

Terug Top