(0)

Selecteer Regio

Syndicaal klimaatakkoord: de 12 keuzes uitgelegd

Ons syndicaal klimaatakkoord bevat 12 actiepunten waarmee je als syndicale delegatie je steentje bijdraagt tot de klimaatverandering. Maar wat betekenen die 12 keuzes eigenlijk?


Keuze 1: Een energieaudit van het bedrijf in het Jaarlijks Actieplan (JAP)

Met een goed uitgevoerde energieaudit is de energievraag en de milieu-impact van het bedrijf vrij eenvoudig in kaart te brengen. Via de audit is het snel duidelijk welke energiebesparingen de milieu-impact kunnen verkleinen en tegelijkertijd geld opleveren.

Tip voor de militant:

 • Adviseer een energieaudit voor het JAP.
 • Zijn de resultaten van de energieaudit bekend, bespreek ze dan op OR en CPBW en zorg ervoor dat je betrokken wordt bij de uitvoering van de energiemaatregelen.
 • Bekijk wat er gebeurt met het geld dat niet meer nodig is om de energiefactuur te betalen.

Keuze 2: Een energieaudit voor de collega’s thuis

De klimaatproblematiek is verweven met alle menselijke activiteiten maar vooral met hoe we met energie omgaan. Vraagt de werkgever een energieaudit aan, bekijk dan hoe een samenaankoop kan georganiseerd worden. De voordelen: het drukt de prijs voor alle partijen, je heb controle over de keuze van de auditeur en de energieaudit is een goed middel om de energieconsumptie aan te pakken. De resultaten zijn onmiddellijk concreet en op maat voor iedereen.

Tip voor de militant:

 • Een audit kost geld. Je zal de vorm van de audit en de samenaankoop moeten onderhandelen.
 • Er zijn niet onmiddellijk voorgangers maar een aantal hefbomen heb je: de ecocheque en een fiscaal voordeel (bekijk voorwaarden op www.energiesparen.be). Veel collega’s weten niet onmiddellijk wat aan te vangen met de ecocheque en in sommige gevallen worden ze misbruikt, bijv. voor aankoop van pesticiden. Het samen aanpakken helpt om een goede besteding voor deze middelen te vinden.

Keuze 3: Een actieplan duurzaam heen en weer

De federale mobiliteitsdiagnostiek bracht in de zomer van 2011 het woon-werkverkeer in beeld bij een aantal bedrijven. Willen we het klimaatprobleem en de verkeersleefbaarheid in onze omgeving aanpakken, dan is een mobiliteitsactieplan een must voor elk bedrijf.

Tip voor de militant:

 • In het actieplan is de verplaatsingsbehoefte van het bedrijf in kaart gebracht. Zorg dat je nadien betrokken wordt bij het realiseren van een mobiliteitspatroon met een verbeterde sociale, milieu en bedrijfsimpact.
 • Soms zal je ook snel over het muurtje van het bedrijf moeten kijken. Via mobiliteit@vlaams.abvv.be kan je meer info verkrijgen over de mogelijkheid van mobiliteitsvormingen voor militanten.

Keuze 4: De aankoop van duurzaam materiaal

Er is niets verkeerd aan om te kiezen voor producten waaraan hoge sociale en milieucriteria zijn verbonden. Kiezen voor duurzame producten stimuleert de ontwikkeling van een rechtvaardige groene economie. Zo koopt de Belgische federale overheid nu reeds 50% van haar producten duurzaam.

Tip voor de militant:

 • Formuleer duurzame alternatieven en wees alert voor greenwashing.
 • Zorg dat je nadien betrokken wordt bij het omschrijven van een professionele en duurzame aankoopstrategie.

Keuze 5: De koolstofvoetafdruk van het bedrijf in kaart brengen

CO2 of koolstofdioxide speelt een belangrijke rol in de klimaatopwarming. De koolstofvoetafdruk brengt op een verregaande manier de CO2-uitstoot van het bedrijf in kaart. Nadien streeft het bedrijf er even verregaand naar om de uitstoot op te volgen en stap voor stap te verminderen.

Tip voor de militant:

 • Baken mee af wat er gemeten zal worden.
 • Vraag de resultaten te bespreken in CPBW en OR en wordt betrokken bij het nemen van de maatregelen om de koolstofvoetafdruk te verkleinen.

Keuze 6: De sociale gevolgen en de milieu-impact van de gebruikte grondstoffen in kaart brengen

Materialen en grondstoffen in allerlei vormen en maten zijn onontbeerlijk voor iedereen. In het verleden verwoeste de ontginning van grondstoffen en het storten van afvalproducten levens van vele mensen en ecosystemen. Dit blijft vandaag even zo een realiteit.

Maar vandaag is duidelijk hoe schaars al deze stoffen (bijv. metalen) zijn en de reserves (bijv. aardolie en aardgas) op en over hun hoogtepunt zitten. Hoe we kiezen om te gaan met de kringloop van grondstoffen en materialen zal het uitzicht van de economie en onze samenleving in de toekomst bepalen.

Tip voor de militant:

 • Maak de toekomst rechtvaardig en duurzaam! Het lijkt misschien een ver-van-mijn-bed-show, maar hoe goed je bedrijf is aangepast aan het schaarser worden van steeds duurdere brandstoffen zal de toekomst bepalen van je bedrijf. Zeker in een land als België waar aardolie en aardgas ontbreken in de grond.
 • Wacht niet af en begin vandaag met nadenken over morgen.

Keuze 7: Een samenaankoop van energie-effciënte huishoudelijke technologie (bijv. led-verlichting)

De aankoop of leasing van duurzame technologie biedt doorbraakmogelijkheden voor innovatieve producten. En tegelijkertijd gaat de energievraag omlaag.

Tip voor de militant:

 • Neemt het bedrijf initiatieven om huishoudelijke technologie aan te kopen of te leasen (bijv. led-verlichting), of heb je een voorstel klaar dat je kan voorleggen, maak er dan een win-winsituatie van: denk opnieuw hoe je dit moment kan openstellen voor de collega’s en de positieve impact op het klimaat zo groot mogelijk kan maken.

Keuze 8: Groene technologie en energie gebruiken

Laat de vragen over groene energie en technologie niet aan de kant liggen. Veranderingen op het niveau van energiebronnen, warmtestromen en duurzame productieprocessen zijn niet eenvoudig en zeker niet op één dag klaar. Hier liggen er echter nog altijd heel veel kansen om de sociale impact en de impact op het klimaat van onze economie en menselijke activiteiten in het algemeen te verkleinen.

Tip voor de militant:

 • Bekijk wat de huidige energiebronnen zijn in het bedrijf en stel voor om alternatieven uit te zoeken.
 • Wanneer het over groene technologie gaat dan wordt de uitdaging misschien iets moeilijker. Maar dat mag je niet beletten om vragen te stellen.
 • Vergeet niet dat vele bedrijven een milieucoördinator hebben die graag jullie vragen beantwoordt. Vragen kan je ook mailen naar milieu@vlaams.abvv.be

Keuze 9: Een onthaalbeleid met aandacht voor klimaatvriendelijke engagementen

Duurzaam ondernemen is niet enkel een zaak van milieuprestaties te verbeteren. Het is verweven met alle domeinen binnen en buiten het bedrijf. Ook met het personeelsbeleid. Wereldwijd zijn voorbeelden te vinden van de positieve impact van een doorzichtig duurzaamheidsbeleid op het welbevinden van werknemers.

Tip voor de militant:

 • Licht jullie onthaalbeleid door en bekijk in de eerste plaats hoe je bestaande elementen kan vergroenen (bijv. werktijden aanpassen aan uren van het openbaar vervoer).
 • Ga pas daarna op zoek naar nieuwe elementen. Bijv. hoe verplaatst een nieuwe collega zich van en naar het werk. Misschien is deze nieuwe collega wel de missing link in jullie carpoolprogramma of kan hij meerijden met een collega om de hoek, want met carpoolen kan iedereen geld verdienen.
 • Versier fietsarrangementen voor nieuwe collega’s. Fietsen (zonder elektrische motor) blijven onder de 7,5 km het meest betrouwbare vervoermiddel.
 • Of stop in de onthaalmap een voorstellingsfolder van jullie sessie over hoe zuinig met energie omgaan voor nieuwkomers. Misschien komt je nieuwe collega wel met verrassende ideeën op de proppen.

Keuze 10: Een toekomstgericht innovatief en klimaatvriendelijk opleidingsaanbod binnen het bedrijf voor alle werknemers

Een toekomstgericht klimaatbeleid van het bedrijf werkt op zijn best als alle medewerkers op alle niveaus over de nodige competenties beschikken. Hierin zijn een aangepast vormings- en opleidingsaanbod belangrijk. IJver voor een gepast opleidingsaanbod die gericht is op vergroening.

Tip voor de militant:

 • De vakbond streeft er naar om de rechtvaardige overgang naar een koolstofarme economie te omkaderen met de juiste vormingen en opleidingen. Opleidingen blijven kansen creëren op de arbeidsmarkt, om de vernieuwingsdrang bij je bedrijf te stimuleren en de milieu-impact te verkleinen. IJver om actief betrokken te worden bij het ontwikkelen van het opleidingsaanbod.

Keuze 11: We maken onze eigen syndicale acties klimaatvriendelijk

We zijn nooit te oud om bij te leren. Elke situatie is een mogelijkheid om ervaringen en kennis te sprokkelen over hoe eenvoudig het is, of soms zo weinig voor de hand liggend, om de klimaatimpact of de milieu-impact van onze activiteiten te verkleinen. Er zijn natuurlijk wel een aantal randvoorwaarden om te leren, en de belangrijkste hier is: doen!

Tip voor de militant:

 • Voor militanten die niet vertrouwd zijn met duurzame ontwikkeling, de aanpak van het klimaatprobleem of het grondstoffenprobleem is het onmiddellijk een hele boterham. Je wordt snel overspoeld door prikkels en je verliest het noorden. Het is dan belangrijk om het op tafel te gooien, op de agenda te zetten en er mee te beginnen binnen de syndicale ploeg.
 • Durf te doen! Start met kleine dingen en kijk naar de lange termijn. Of vraag begeleiding bij milieu@vlaams.abvv.be.

Keuze 12: We maken onze militantenbijeenkomsten klimaatvriendelijker

Verklein de milieu-impact van de militantenbijeenkomsten door af te spreken op een centraal gelegen plek, organiseer carpoolmogelijkheden, stem de uren van bijeenkomsten af op de uren van het openbaar vervoer, kies voor duurzame materialen tijdens de bijeenkomst.

Tip voor de militant:

 • Leren doe je met vallen en opstaan en vooral samen. Geef daarom niet te snel op!

Downloads

Contact

 • Timothy Wyffels - medewerker ondersteuning milieu - 02 506 82 35

Lees ook

Zoek op trefwoord

klimaat

Terug Top