(0)

Selecteer Regio

Strategische doelstellingen

Ontdek hier de doelstellingen die Linx+ voor ogen heeft.


Vanuit de uitdagingen leiden we de strategische doelstellingen af.

Deze doelstellingen geven een antwoord op de vraag: “Wat zal er veranderd zijn bij Linx+ over 5 jaar. Hoe zal Linx+ er over vijf jaar uitzien.”

Aldus komen wij tot volgende vijf doelstellingen:

1.
Linx+ neemt - in dialoog met het ABVV – initiatieven waarbij maatschappelijke thema’s aan de hand van sociaal-culturele methodieken uitgewerkt worden.

2.
Elke ABVV-gezinde is met een sociaal-cultureel aanbod - hetzij individueel hetzij groepsgericht – bereikt, en de deelname is merkbaar gestegen.

3.
Voor elke senior in het ABVV is Linx+ een referentiepunt voor belangenbehartiging en vrijetijdsbeleving.

4.
Linx+ heeft zijn netwerk van toegankelijke en gelijkgezinde groepen verstevigd.

5.
Linx+ functioneert als een efficiënt werkende structuur gedragen door gemotiveerde vrijwilligers, competente medewerkers en een enthousiast bestuur.

Downloads

Zoek op trefwoord

Linx+

Terug Top