(0)

Selecteer Regio

Vlaams opleidingsverlof: heb jij er recht op ?

Het Vlaams opleidingsverlof (vov) vervangt het vroegere betaald educatief verlof (bev). Wat is het? Heb je er recht op? Zijn er verplichtingen? Wij beantwoorden al je vragen!


Wat is VOV?

Met het Vlaams Opleidingsverlof kan je 125 uur verlof opnemen per jaar als je een opleiding volgt. Je mag dan afwezig zijn van je werk om lessen bij te wonen of om te studeren, met behoud van loon. Er geldt een maximumgrens: verdien je meer dan 2.928 euro bruto, dan krijg je tot aan deze grens uitbetaald.

Deze regeling is geldig voor werknemers die in Vlaanderen werken. Voor wie werkt in Brussel of Wallonië blijft het oude BEV van kracht.

Heb je recht op VOV?

Je moet voldoen aan deze 3 voorwaarden:

1. Je werkt in de privésector in Vlaanderen (hiervoor kijkt men naar de vestigingseenheid van het bedrijf).

2. Je werkt minstens 50%.

3. Je opleiding voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

De opleiding is arbeidsmarktgericht en erkend. Je vindt alle opleidingen die aan deze voorwaarde voldoen op www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank.
Je bent ingeschreven voor minstens 3 studiepunten, 32 contacturen of 32 lestijden.
Je hebt ook recht op VOV als je examens aflegt bij de examencommissie of voor het behalen van een ervaringsbewijs.

Download de brochure voor meer info.

Wat moet je doen?

  • Meld aan je opleidingsinstelling dat je gebruik wil maken van VOV.
  • Bezorg het inschrijvingsattest van de school aan je werkgever.
  • Zorg dat je maximaal aanwezig bent tijdens de les. Kan je niet aanwezig zijn omwille van een wettige reden, hou dan je attest (doktersattest, attest dat je moest werken…) goed bij: het kan tot 3 jaar na de opleiding door de administratie opgevraagd worden. Sommige opleidingsinstellingen blijven bovendien ook vragen om een kopie bij hen binnen te brengen.
  • Vraag elk schooljaar opnieuw je VOV aan.

Kan de werkgever VOV weigeren?

VOV is een recht. Je werkgever kan dit niet zomaar weigeren als hij tijdig het inschrijvingsattest heeft ontvangen en minder dan 10% van het personeel met dezelfde functie op hetzelfde moment VOV wil opnemen. Dit wordt ook opgevolgd in de ondernemingsraad. Neem contact op met je delegee bij problemen, of contacteer het ABVV.

Op hoeveel VOV heb je recht?

Je krijgt een jaarbudget aan uren. Op 1 september van elk jaar komt de teller op maximum 125 uur te staan. Telkens je voor een opleiding uren opneemt gaan die van je teller. Heb je op 31 augustus nog uren openstaan? Jammer, die vervallen. Je kunt dus geen uren overzetten naar het volgend jaar. Op 1 september start je met een nieuw pakket van maximum 125 uren.

Je effectief aantal uur VOV wordt bepaald door je tewerkstellingspercentage en het type opleiding dat je volgt. Bv. Je hebt maximum 125 uren VOV als voltijds werknemer, maar als je 4 examens doet voor de examencommissie heb je sowieso maar recht op 32 uren VOV.

Download de brochure voor meer info.

Contacteer je ABVV-loopbaanconsulent voor advies

Contacteer onze loopbaanconsulenten voor opleidingsadvies. Ook voor bijkomende informatie omtrent VOV kan je bij ons terecht:

Nuttige tips

Met opleidingscheques geniet je tot 125 euro korting op je inschrijvingsgeld. Meer info bij onze ABVV-loopbaanconsulenten of op www.vdab.be/opleidingscheques.

Werk je in de privésector of in de social profitsector en neem je tijdskrediet om een opleiding te volgen? Dan kan je mogelijks bovenop de RVA-premie een Vlaamse aanmoedigingspremie ‘opleidingskrediet’ krijgen tot 504 euro per maand.
Je kan tijdskrediet niet combineren met VOV.

Downloads

Zoek op trefwoord

Loopbaanadvies

Terug Top