(0)

Selecteer Regio

Commissie Internationale Solidariteit (CIS)

Wat is CIS en waar houden zij zich mee bezig?


Wat is de CIS : Commissie Internationale Solidariteit

Visie Commissie Internationale Solidariteit (CIS)

De huidige neoliberale globalisering heeft geleid tot een monopolisering van de wereldmarkt in handen van de multinationals die enkel een winstmaximalisatie nastreven. Daardoor vindt een verdere centralisatie plaats van de macht en middelen naar enkelen toe, zowel in Noord als in Zuid. Daarnaast vindt in het Noorden een steeds verdere individualisering plaats waarin familie en kerk niet langer de regisseurs zijn van een persoon zijn/haar leven.

De Commissie Internationale solidariteit (CIS) streeft ernaar om enerzijds via sensibiliserende acties de solidariteit tussen Noord en Zuid, alsook binnen Vlaanderen te verhogen en anderzijds vanuit haar syndicale niveaus onder druk zetten om tot een democratische globalisering te komen.

Missie Commissie Internationale Solidariteit

Rekening houdende met het kader van de huidige Westerse maatschappij zal de Commissie Internationale Solidariteit, analoog van de visie, streven naar een andere CIS, namelijk co-existentiële Identiteit Strategie. Deze strategie is er namelijk op gericht om gebruikmakende van de individualisering van de maatschappij te komen tot identiteiten die in staat zijn om in co-existentie te leven met andere. Dit moet leiden tot een grotere(inter-) nationale solidariteit. Kenmerkend is dat deze identiteit een open identiteit moet zijn, gericht op de wereld en moedig om oplossingen te zoeken voor complexe problemen, en niet een gesloten en door angst gedomineerde identiteit.

Anderzijds wilt de Commissie Internationale Solidariteit ook verzekeren dat de sociale en economische democratie, als uitbreiding van de politieke democratie, algemeen en op alle niveaus uitgedragen wordt. Hiervoor zal ze enerzijds lobbywerk voeren op Europees( EVV) en internationaal vlak ( IVVV,ILO) maar anderzijds er ook voor zorgen dat haar Co-existentiële identiteit Strategie leidt tot open identiteiten die deel uitmaken, en zich deel voelen van een collectief syndicaal bewust zijn.

Millenniumdoelstellingen

Gemeenten in Vlaams Brabant tekenen engagementsverklaring millenniumdoelen

In 2000 tekenden de 189 leden van de Verenigde Naties de Millenniumverklaring. In deze verklaring stelden de landen 8 concrete, meetbare Millenniumdoelen om armoede de wereld uit te helpen. De Millenniumdoelen zijn zo ontworpen, dat ze zeker gehaald kunnen worden. Tenminste, als iedereen zich aan zijn beloften houdt.
Het is voor het eerst in de geschiedenis dat we zulke concrete, meetbare doelen hebben bij deze zware uitdagingen.

Nu, 5 jaar later, is er nog niet veel gerealiseerd.
Wij wachten nog altijd op de realisatie van de millenniumdoelen…

In 2005 beslisten 11.11.11 en een 20-tal Vlaamse Noord-Zuidorganisaties om de aandacht op de Millenniumdoelstellingen scherp te houden door samen te werken in de coalitie
2015 DE TIJD LOOPT. Ze houden de vooruitgang kritisch in de gaten en blijven aandringen bij publiek en politiek op het waarmaken van de doelstellingen.

Het ABVV ondersteunt deze campagne en wil ook zoveel mogelijk mensen wakker schudden om samen de politici te herinneren aan hun beloftes!

Zeer concreet vragen wij aan de gemeentebesturen de engagementsverklaring te ondertekenen waarbij het stads- of gemeentebestuur zich solidair verklaart met iedereen die zich inzet voor het behalen van de Millenniumdoelstellin¬gen en in het bijzonder met de lokale besturen in landen in ontwikkeling.

Inmiddels hebben 40 van de 65 gemeenten deze motie ondertekend!

Voorbije activiteiten

Vorming naar aanleiding van de campagne Waardig Werk.

Vanaf begin 2010 hebben er verschillende vormingen “Waardig Werk” plaats gehad. Dit om de vakbondsafgevaardigden te sensibiliseren over wat waardig werk de dag van vandaag betekent of net niet betekent.

Wereldfeest mei 2010.Klimaattop Kopenhagen.
Campagne vluchtelingenwerk

Op 2 december begon Vluchtelingenwerk haar jaarlijkse sensibilisatiecampagne.

Onder de slogan ‘De Make-over van hun leven. Ongevraagd, toch geslaagd!’ vertelt deze campagne 50 persoonlijke verhalen, van 50 vluchtelingen, 50 levens die een dramatische make-over kregen. In deze campagne leggen we aan de hand van 50 verhalen uit dat vluchteling zijn geen keuze is maar een noodzaak. Een warm welkom doet dan veel. Daarom brengt de campagne ook verhalen van de vrijwilligers, buren of vrienden die veel voor hen betekenden in die eerste maanden. Daarnaast wil deze campagne enkele misverstanden en vooroordelen rond vluchtelingen bij sturen. Vluchtelingen hebben het vandaag de dag immers niet makkelijk in ons land.

De verhalen, cijfers, vrijwilligersprofielen en veel meer zijn te bewonderen op www.vluchtelingenwerk.be


Terug Top