Hoe verloopt het diversiteitsbeleid in jouw bedrijf ?

Diversiteit betekent verscheidenheid. Als je vandaag rondom je kijkt, leven we samen in een diverse maatschappij met diverse mensen. We zijn allemaal verschillend op het gebied van sekse, leeftijd, etnische afkomst, seksuele geaardheid, het hebben van een (arbeids)handicap, sociaal-economische achtergrond, religie, politieke overtuiging etc… Logisch dat dit zich weerspiegelt op de werkvloer, toch? 

Onze diversiteitsconsulent ondersteunt je

Onze diversiteitsconsulent begeleid jou bij het integreren van een evenwichtig beleid in je bedrijf. Dat kan gaan van het informeren, ondersteunen en rechtstreeks bijstaan van secretarissen en hun afgevaardigden of delegees op de werkvloer. Binnen het ABVV hebben we al meer dan 15 jaar ervaring met de uitbouw van een diversiteitsbeleid. We staan je bij met raad en daad en helpen je op de werkvloer om problemen aan te pakken en tot praktische en haalbare oplossingen te komen. Samen met jou willen we werken aan een inclusieve werkvloer, waar iedereen zich welkom voelt. In de volgende thema's kunnen we ondersteuning bieden: 

 • Is aangepast werk mogelijk op jouw werkvloer?
 • Is diversiteit een feit bij jou in het bedrijf?
 • Is de werkdruk in balans? 
 • Aanpak van re-integratie en langdurig zieken
 • Is er een telewerk-beleid?
 • Staat het onthaalbeleid op punt? 
 • Is er kans voor opleiding? 
 • Hoe verloopt het werving- en selectiebeleid? 
 • Is het competentiebeleid in balans? 
 • Is er een innovatief arbeidsorganisatiebeleid? 
 • Samen tegen burn-out

Contacteer ons

Telefonisch: 016 27 04 92

Via mail

Deel deze pagina: