Vragen over je sector of bedrijf

Het ABVV is ingedeeld in verschillende beroepscentrales. Elke centrale behartigt de belangen van een bepaalde categorie werknemers.

Als werknemer werk je in een onderneming of in een instelling. De sector waarin je werkt bepaalt bij welke beroepscentrale van het ABVV je behoort. Arbeiders, bedienden of ambtenaren werken allemaal in verschillende sectoren of beroepscategorieën.

Je rechtstreekse contactpersoon op je werkplek is de vakbondsafgevaardigde die in jouw sector actief is. Je kan bij hem of haar terecht met concrete vragen of problemen. En natuurlijk waakt hij/zij erover dat binnen je onderneming alles volgens de spelregels verloopt. Uiteraard kan je ook rechtstreeks met je beroepscentrale contact opnemen met specifieke vragen over je sector of bedrijf. 

Binnen deze sectoren bestaan er overkoepelende overlegorganen. Zo kunnen wij als vakbond grote groepen mensen die hetzelfde beroep uitoefenen, organiseren en verdedigen.

Deel deze pagina: