IEDEREEN BESCHERMD? WEG MET DE DREMPELS IN DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

22 februari 2023
Image
parapluie iedereen beschermd

Met een nieuw decreet voorziet de Vlaamse regering nieuwe drempels voor bepaalde domeinen van de sociale bescherming. De toegang tot de zorgbudgetten zal slechts toegekend worden na maar liefst tien jaar verblijf in Vlaanderen of Brussel, waarvan vijf jaar ononderbroken, en het voldoen aan de inburgeringsplicht. 

 

Verder legt het decreet een verblijfsvoorwaarde op van vijf jaar en het voldoen aan de inburgeringsplicht, voor wie aanspraak wil maken op de vermindering van de zorgpremie. Ook wordt een dossiertaks ingevoerd, die men moet betalen als men beroep aantekent. Daar hebben we je hulp voor nodig.

Wij verzetten ons tegen het voorwaardelijk maken van rechten en stappen naar het Grondwettelijk Hof om de vernietiging van dit decreet te vragen. Een samenleving met A en B burgers, daar kunnen wij ons niet bij neerleggen.

Steun deze actie!

Daarom vragen het Vlaams ABVV en 19 andere middenveldorganisaties, samen met de advocaten van PROGRESS Lawyers Network, aan het Grondwettelijk Hof om deze discriminatie van de Vlaamse regering te vernietigen.